Administratorem danych osobowych jest Grafoneo.pl Daniel Górny NIP 5542868737 al. Mickiewicza 3 85-071 Bydgoszcz działająca jako niezarejestrowana działalność gospodarcza na podstawie  art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 30.04.2018r. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Odbiorcami Państwa danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, banki, firmy obsługujące płatności, uprawnione organy państwowe. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powrót do góry